Onze Werkwijze

De stichting wil zoveel mogelijk al haar plannen en voorstellen verwezenlijken met hulp van bestaande organisaties. Samenwerken is een uitgangspunt om de projecten te kunnen realiseren. Bestaande organisaties kunnen zowel Ghanese als algemene instellingen in Nederland zijn als organisaties uit Ghana. De stichting bestaat uit een 6-tal bestuursleden die de werkzaamheden voor de stichting, naast een volledige werkweek, als vrijwilliger uitvoeren. Dit houdt logischerwijs een beperking qua tijd in. In elk werkplan zal dan ook vastgelegd worden welke activiteiten de organisatie wil en kan uitvoeren. De stichting constateert dat het in de afgelopen tijd mogelijk is gebleken om de Ghanese gemeenschap zelf actief te betrekken bij haar activiteiten. Een van de doelstellingen van de Nederlandse plaatselijke en landelijke overheid om de participatie van migrantengroepen zowel bij projecten in Nederlands als Ghana te bevorderen blijkt in feite ook praktisch mogelijk te zijn.

De stichting is volledig afhankelijk is van financiering door derden, is de uitvoering van de activiteiten hiervan ook sterk afhankelijk. Het is ook puur vrijwilligerswerk en de mate waarin de vrijwilligers in staat zijn om de noodzakelijk vrije tijd in de organisatie te stoppen is ook van doorslaggevend belang om activiteiten uit te voeren. Tenslotte zal de stichting ook in moeten spelen op actuele ontwikkelingen zowel in Nederland als Ghana.  In het jaarplan 2006 zal de stichting verslag doen van de realisatie van de activiteiten.

Onze Activiteiten

De stichting is zich in de loop der jaren steeds meer gaan professionalieren en heeft projecten en activiteiten op de volgende gebieden uitgevoerd:

In Ghana en buurlanden (Gambia)
• Workshops en trainingen voor capacity building voor NGO’s
• Ondersteunen van onderwijsprojecten (technische opleidingscentra, ICT in het basisonderwijs)
• Micro-financiering
• Empowerment initiatieven voor de rurale bevolking (Sankofa Family Poultry System)

In Nederland
• Awareness raising en publieksactiviteiten (debatten, web site, nieuwsvoorziening, lezingen en presentaties).
• Workshops en trainingen voor migranten
• Culturele activiteiten (The Hague African Festival)
• Fondsenwerving
• Versterken contacten tussen Nederlanders en Ghanezen.

Vrijwilligersnetwerk

Naast de bestuursleden maakt Sankofa regelmatig gebruik van haar ruime vrijwilligersnetwerk. Dit vrijwilligersnetwerk bestaat voor een groot deel uit Nederlandse professionals met een hart voor Afrika. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een groeiende organisatie als Sankofa.

In het afgelopen jaar hebben veertig vrijwilligers zich op zeer professionele wijze voor Sankofa ingezet. Zij hebben hun talenten en vaardigheden op verschillende gebieden gedoneerd. De activiteiten die door vrijwilligers zijn ondernomen zijn zeer divers. Een aantal vrijwilligers heeft projecten en projectverslagen vertaald. Anderen hebben zich ingezet op het gebied van fondsenwerving en voorlichting.